Cartografie

‘Dat zouden we nou eens in kaart moeten brengen!’

Die uitdrukking hoor je steeds vaker in allerlei bedrijven en organisaties. Dat komt goed uit, want ik breng alles in kaart.

Nou ja, bijna alles.

Mijn kaarten verbeelden niet het landschap van de planeet, maar het landschap van ideeën.

Steeds meer organisaties herkennen het belang van het in één oogopslag te kunnen zien waar de barrières zijn, waar de mogelijkheden en moeilijkheden liggen. Waar de kloven liggen die overbrugd moeten worden, de stroomversnellingen, de woestenijen die moeten worden omzeild of doorkruist, de moerassen die vermeden of ontgonnen moeten worden.

Deze cartografie biedt groepen mensen met uiteenlopende referentiekaders een gemeenschappelijk vocabulaire voor het verkennen van complexe onderwerpen. Je kunt je op een unieke nieuwe manier op je positie oriënteren, verworvenheden traceren en doelen bepalen, problemen omzeilen en en heldere strategie uitzetten.

Mijn werk opent ogen, ontvouwt en ander uitzicht, kanaliseert conversaties, bevordert engagement, wakkert geestdrift aan, brengt- én houdt gesprekken op gang en draagt op een en aantrekkelijke manier bij aan het beklijven van complexe onderwerpen op een sympathieke, effective en meer interactieve manier dan dikke rapporten dat doen.

Als u geïnteresseerd bent in deze nieuwe manier van kijken, ordenen en beheersen, laat eens van u horen. Kennismaken is altijd interessant, en wie weet breng ik ook uw wereld in kaart.

Lees er meer over in de uitgave ‘Atlas van Alles.’ Als u geïnteresseerd bent in een exemplaar, neem contact met me op.

hoe werkt het

In een oriënterend gesprek bepalen we de werkwijze. 

 • We verzamelen de kernbegrippen van het onderwerp dat in kaart gebracht moet worden, bijvoorbeeld door dossierstudie, enquetes, interviews, conversaties of het organiseren van workshops.
  Deze workshops kunnen ook een aangenaam en effectief teambuilding event zijn.
 • Daarna breng ik in deze kernwoorden patronen en verbindingen aan. Deze geef ik op cartografische wijze weer.
  Met periodieke terugkoppeling verfijn ik de structuur en uitvoering en verwerk feedback van de deelnemers. Hiermee kan ook de betrokkenheid van de deelnemers al tijdens het maakproces worden bevorderd. 
 • De kaarten worden gepubliceerd. Er zijn allerlei mogelijkheden; in verschillende formaten, in offline en online toepassingen, interactief of niet. 
  Een cartografie kan een eenmalige tekening zijn, maar ook kunnen er gedurende een langere of kortere periode verschillende versies vervaardigd worden om een ontwikkeling zichtbaar te maken.

Wat heb je eraan

Deze kaarten worden voor verschillende doeleinden gebruikt, 

 • voor interne of externe workshops
 • Interne of externe communicatie
 • Om conversaties op gang brengen en op gang te houden
 • Mensen met verschillende achtergronden snel een gemeenschappelijk vocabulaire geven om het praten over complexe onderwerpen te vergemakkelijken
 • Gemeenschappelijk oriënteren op doelen
 • Strategiën uitzetten, in het oog houden en traceren
 • Scenario’s visualiseren en verkennen
 • Draagvlak of engagement creëren

wat kost het

Het maken van een complex en fijnzinnig ontwerp is niet makkelijk en niet goedkoop. Bovendien wordt het vervaardigd op basis van een gedegen inzicht in de samenhang van complexe informatie. Dat kost tijd. 

Een gebruikelijk tarief voor een redelijk eenvoudige uitvoering is circa € 2.500 tot € 5.000.

Afhankelijk van de complexiteit van de oriëntatie, het aantal deelnemers, looptijd van het project, aantal versies en toepassingen, oplages en andere variabelen tot € 25.000 of meer…

Als u meer wilt weten over mijn werkwijze of wilt u onderzoeken of dit werk van nut is voor uw organisatie, Aarzel niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Dan verkennen we in een vrijblijvende oriëntatie de toepassing, workflow, de planning en de omvang van de benodigde middelen.

ideeëncartografie

nl_NL