De samenwerking

De samenwerking

Opdrachtgever: Projectteam Duurzaam Onderhoud Uiterwaarden — Rijkswaterstaat Arnhem

Rijkswaterstaat is een enorme organisatie die verantwoordelijk is voor de nationale infrastructuur bestaande uit weg en waterbouw. Ook de dijken en uiterwaarden horen daarbij. Het onderhoud van de rivieren en alles wat daar omheen ligt, staat en groeit, wordt door Rijkswaterstaat in veel gevallen verricht in samenwerking met externe partners. Die samenwerking verloopt doorgaans binnen de structuren van openbare aanbestedingsprocedures. Die aanbestedingen zij notoir ingewikkeld en omslachtig.

Het projectteam Waardengedreven Onderhoud Uiterwaarden (WOUW) organiseert de onderhoudswerkzaamheden op een andere manier in een Rijkswaterstaat pilot project. De samenhang van alle factoren, kansen en risico‘s, moeilijkheden en mogelijkheden van deze nieuwe manier van samenwerken wordt in deze kaart weergegeven.

Een nauwkeurige weergave van het werkgebied, het stroomgebied van de Nederlandse rivieren maakt deel uit van de kaart.

De ontwikkelingen in deze verkenning zullen in volgende versies van de kaart worden gemarkeerd. Zo vormen de opeenvolgende versies een weergave van de ontwikkelingen in de samenwerking.

nl_NL