Ketenen en ketens

Ketenen en ketens

Opdrachtgever: Pluk platform
In samenwerking met: Reos partners

Enkele woningcorporaties, universiteiten en ngo’s hebben de handen ineen geslagen om hun gedachten en ideeën te delen over hoe innovatieve benaderingen van complexe maatschappelijke vraagstukken in Nederland kunnen worden gecreëerd. Uit deze samenwerking is ‘Pluk’ (vernoemd naar een personage uit een beroemd Nederlands kinderboek) ontstaan, een initiatief dat het vermogen van de samenleving om duurzame, grensverleggende oplossingen voor lastige problemen te vinden wil vergroten. Reos Partners Den Haag treedt op als beherend vennoot van deze Nederlandse coöperatie.

In Pluk werken stakeholders aan en leren ze van uiteenlopende specifieke, complexe, lokale en nationale sociale dilemma’s, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot in buurten, reïntegratie van ex-gedetineerden in de samenleving, vergroten van culturele diversiteit en desegregatie, duurzame stadsontwikkeling, bouwen aan een samenhangende benadering van onderwijs, en co-creatie van gemeenschappelijke ruimten.

Voor een Pluk bracht ik een conversatie in kaart over duurzame ketenintegratie voor sociale en openbare bouwprojecten. In deze conversatie waren vertegenwoordigers van alle partijen in de gehele levensduur van een gebouw betrokken, van planologen, financiers, wetgevers, openbaar bestuur, architecten, aannemers, installateurs, huurders, makelaars, bewoners, wijkverenigingen, onderhoudsbedrijven, tot aan de slopers.

In de traditionele verhoudingen zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle onderdelen van de bouwketen strikt gescheiden. Kort gezegd: iedereen probeert zo veel mogelijk waarde aan zijn eigen stukje te onttrekken, en zo veel mogelijk rotzooi zo snel mogelijk bij de buren over de schutting te kieperen. Daarmee gaat veel waarde en materiaal in de keten als geheel verloren.

Pluk innovatieplatform faciliteerde een conversatie tussen alle betrokkenen. Hier was vertrouwen nodig. Maar de winst was groot, door ‘ontschutting’ werden nieuwe onverwachte verbindingen gevonden. Kennis kon worden gedeeld waardoor nieuwe waarde werd geschapen. Die verbindingen zie je in de kaart terug in de vorm van infrastructuur.

Overal waar overzicht en inzicht nodig is biedt ideeëncartografie een snelle en efficiënte manier om groepen mensen met uiteenlopende referentiekaders snel bij een conversatie te betrekken.

nl_NL