Een Nieuwe Oude Dag

Een Nieuwe Oude Dag

Opdrachtgever: PGGM
In samenwerking met: Noor Bongers

De kaart van ‘Een Nieuwe Oude Dag’ brengt het pensioenlandschap in beeld, de geschiedenis, de ontwikkelingen, de problemen en mogelijke oplossingen. 

In het zuid-westen ligt de oorsprong van het pensioenstelsel, in Noaberschap. Daar vind je de kleine cooperaties, waar bijvoor-beeld plattelandsgemeenschappen hun onderlinge risico’s deelden.

Door schaalvergroting en andere factoren is dat stelsel uit zin krachten gegroeid, meer naar het oosten zie je een industriegebied vol geldrondpomperijen, drukkerijen van ongelezen rapporten, stagnatie en verspilling… Dat systeem loopt vast. Er moeten andere mogeliikheden worden gevonden. 

Deze vind je in het gebied dat noordelik via de kustplaats Kantelpunt kan worden bereikt. Hier vinden we nieuwe mogelijkheden, maar ook een herwaardering van oude beginselen.

Jean is in staat tot het visualiseren van zeer complexe processen en ingewikkelde materie, in een vorm waar mensen echt iets mee kunnen. Ik heb verschillende keren samengewerkt met Jean en samen drie kaarten ontwikkeld. Mensen plannen reizen, projecteren hun visioenen, obstakels en interesse op de kaart. De kaarten zijn een ‘verslag’ van een proces dat mensen samen doormaken, en nog meer een instrument voor ontwikkeling. Zij geven mensen houvast in het overbrengen van het verhaal, met alle aspecten.
Jean is bijzonder prettig om mee samen te werken. Raadzaam is het om hem in een vroeg stadium bij het proces te betrekken. Hij is aanwezig bij sessies en brainstorms en ontwikkelt hierin zijn eigen visuele wereld. Tijdens deze sessies vormen de schetsen van Jean een input voor exploratie van de dialoog. De kaarten zijn een pronkstuk van een project en behouden hun waarde. Het is geen statische vastlegging, maar een weergave ven toekomstscenario‘s met dynamiek. Dit blijft zichtbaar, werkbaar én deelbaar. De kaarten van Jean stellen de juiste vragen en vormen daarmee een blijvende uitnodiging. Ik zou het doen als ik u was.

Noor Bongers
nl_NL