Bank van Waarde

Bank van Waarde

Opdrachtgever: Rabobank / Noor Bongers
In samenwerking met: Noor Bongers

In de gangbare economie van het geld, op deze kaart een gebied in het zuid-westen, waar bankers doorgaans thuis zijn, domineert het harde cijfer. Veel blijft daarbij buiten beschouwing.

De Bank van Waarde is een verkenning van het gebied van de Economie van Waarde, een groot gebied in het noord-oosten op deze kaart. Beide gebieden hebben als hoofdstad ‘Het Aandeel’, maar er is een verschil. In de economie van het geld kóóp je een aandeel en neem je de winst, in de economie van waarde néem je je aandeel en creëer je iets. Waardevolle betrekkingen, kwaliteit, kansen, een meerwaarde die misschien niet in geld is uit te drukken.

Deze kaart biedt een vogelperspectief op een gebied dat financiële professionals gewend zijn te veronachtzamen, maar dat waarschijnliik essentieel is voor hun succes, en voor hen, en ons als mens.

Want wees eerlijk, de beste dingen in het leven zijn gratis.

Jean is in staat tot het visualiseren van zeer complexe processen en ingewikkelde materie, in een vorm waar mensen echt iets mee kunnen. Ik heb verschillende keren samengewerkt met Jean en samen drie kaarten ontwikkeld. Mensen plannen reizen, projecteren hun visioenen, obstakels en interesse op de kaart. De kaarten zijn een ‘verslag’ van een proces dat mensen samen doormaken, en nog meer een instrument voor ontwikkeling. Zij geven mensen houvast in het overbrengen van het verhaal, met alle aspecten.
Jean is bijzonder prettig om mee samen te werken. Raadzaam is het om hem in een vroeg stadium bij het proces te betrekken. Hij is aanwezig bij sessies en brainstorms en ontwikkelt hierin zijn eigen visuele wereld. Tijdens deze sessies vormen de schetsen van Jean een input voor exploratie van de dialoog. De kaarten zijn een pronkstuk van een project en behouden hun waarde. Het is geen statische vastlegging, maar een weergave ven toekomstscenario‘s met dynamiek. Dit blijft zichtbaar, werkbaar én deelbaar. De kaarten van Jean stellen de juiste vragen en vormen daarmee een blijvende uitnodiging. Ik zou het doen als ik u was.

Noor Bongers
nl_NL