De Lokale Democratie

De Lokale Democratie

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties / VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten, Den Haag
In samenwerking met: Redactie: Rene Cuperus, Hella van der Velde, Boudewijn Steur

Dit is een cartografische weergave van het continent de Lokale Democratie. De atlas schetst de inwoners van de lokale democratie: de bestuurders, de ambtenaren, de burgers en hun onderlinge verhoudingen.

Het continent bestaat uit twee delen, Het Bestuur en De Samenleving. Die delen zijn met een smalle landtong met elkaar verbonden. Midden op die landtong is het druk. Er liggen tal van wegen en sporen.  Daar ligt ook de hoofdstad Verkiezingen. De kaart biedt in vogelvlucht een overzicht op het hele onderwerp: links alle aspecten van het bestuur, rechts van de samenleving. In het noorden positieve verschijnselen, in het zuiden de negatieve. Zo biedt de kaart de mogelijkheid om alle factoren die van belang zijn voor de lokale democratie te benoemen en verkennen. In de bij de kaart behorende atlas zijn 28 deelonderwerpen verder in detail uitgewerkt.

De Atlas en de kaart helpen beleidsmakers, politici en ambtenaren om politiek-maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen eens van een hele andere kant te zien. Van onder. Van boven. Of op zijn kop.

De Imaginaire Atlas van de Lokale Democratie is echt ontzettend mooi geworden. Maar belangrijker: het is ook echt een mooi instrument om na te denken over de lokale democratie en daarover het gesprek met elkaar te voeren.

Boudewijn Steur | Directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie bij het Ministerie van BZK
nl_NL