Zee van Mogelijkheden

Zee van Mogelijkheden

Opdrachtgever: BMC, Amersfoort

Sinds 1986 draagt het adviesbureau BMC bij aan oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. BMC voert onder andere onderzoeks- en adviesopdrachten uit binnen de domeinen openbaar bestuur, data en dienstverlening, fysiek domein, jeugd en onderwijs, sociaal domein en wonen. Daarnaast biedt BMC ondersteuning bij de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering.

Deze cartografie verbeeldt in de vorm van een maritieme cartografie de de uitdagingen, problemen, oplossingen en handelingsperspectieven van de onderkant van de arbeidsmarkt. In dit domein kunnen veel noodzakelijke verbeteringen uitsluitend worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking in publiek-private samenwerkingen. Deze kaart in de vorm van een oud ondergelopen land, nieuwe polders en een archipel vergemakkelijkt de verkenning van deze complexe structuren.

nl_NL