Landgoed Welbevinden

Landgoed Welbevinden

Opdrachtgever: Vilans, Utrecht

Vilans is een landelijke organisatie gespecialiseerd in deskundigheidsbevordering en procesverbetering in langdurende zorg.

Eén van de aandachtsgebieden is het mentaal welbevinden van psychogeriatrische patiënten. Om zorgverleners te helpen overzicht te krijgen op dat diffuse onderwerp is deze kaart van dit gebied gemaakt. Hierin zijn belangrijke onderwerpen in hun onderlinge samenhang weergegeven. De kaart helpt zorgverleners betere zorg te geven, in samenhang met een pakket informatiemateriaal.

Ook de grafische vormgeving van dit pakket is van mijn hand.

Jean heeft met veel inlevingsvermogen en geduld de landkaart Domein Mentaal Welbevinden ontworpen, van een globaal idee heeft hij in goede afstemming met ons een product opgemaakt waar we trots op zijn en waar zorgmedewerkers ons voor complimenteren. Het brengt het thema mentaal welbevinden op een manier in beeld die de verbeeldingskracht aanspreekt en dat is precies wat we wilden.

Mariëlle Cuijpers | Vilans
nl_NL