CBS Ontwikkelings landschap

CBS Ontwikkelings landschap

Opdrachtgever: CBS Central Bureau voor de Statistiek, Den Haag

Het Central Bureau voor de Statistiek is een enorm grote organisatie met en groot aantal hooggekwalificeerde medewerkers. Die hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan en en trainingsbudget.

Gaandeweg was en bijna onafzienbare hoeveelheid opleidings- en trainingsmogelijkheden ontstaan, intern en extern, al dan niet in directe relatie tot de kernprocessen, al dan niet in vaste gecertificeerde programma’s en trajecten. Een onoverzichtelijk landschap van mogelijkheden waar lastig greep op te krijgen was.

Dit landschap heb ik samen met het team dat dit gebied heeft geïnventariseerd geordend en in kaart gebracht. Op de kaart staan gidsen en ambassadeurs gemarkeerd, welke hun collega’s verder kunnen informeren over een bepaald gebied. De kaart is op papier verspreid, en er is een interactive versie waarmee gebruikers de gidsen direct vanaf de kaart kunnen benaderen.

Met deze weergave beschikken de medewerkers van het CBS nu over een krachtig visueel gereedschap dat overzicht geeft, communicate verbetert en helpt plannen te realiseren.

nl_NL