Cartografie

ASSOCIATIEVE CARTOGRAFIE

‘Dat zouden we eens in kaart moeten brengen’ 
Heeft u dat wel eens gezegd of horen zeggen? Wel, dan ben ik als maker en bedenker van de Grote Atlas van de Belevingswereld en van A naar B (en terug) de juiste man op de juiste plek. Ik breng alles in kaart. Nou ja, bijna alles. Lees meer hierover in Atlas van Alles.

 
Overal waar groepen mensen converseren over complexe situaties, onderwerpen of transities ben ik als cartograaf van ideeën een waardevolle verslaggever.

Net als in de Grote Atlas van de Belevingswereld verbeeldt mijn cartografie niet het landschap van de aarde, maar het landschap van ideeën. Je ziet in één oogopslag waar de barrières zijn, waar de mogelijkheden en moeilijkheden liggen. Waar liggen de kloven die overbrugd moeten worden, de stroomversnellingen, de moerassen? Met deze kaarten kun je je op je positie oriënteren, op je verworvenheden en doelen. Je kunt problemen aanwijzen, omzeilen of een heldere strategie uitzetten. 
Mijn cartografie biedt groepen mensen met uiteenlopende referentiekaders een vogelperspectief en een uniek gemeenschappelijk vocabulaire voor het voeren van essentiële conversaties. Mijn kaarten dragen op een sympathieke en decoratieve manier bij aan het beklijven van belangrijke gedachtenwisselingen op een meer effectieve manier dan dikke rapporten.

Wilt u meer weten over mijn methoden om alles in kaart te brengen? Neem contact met mij op!

HOE WERKT HET?

In een oriënterend gesprek bepalen we de werkwijze. 

 1. We verzamelen de kernbegrippen van het onderwerp dat in kaart gebracht moet worden, bijvoorbeeld door dossierstudie, enquetes, interviews, conversaties of het organiseren van workshops. Deze workshops kunnen ook een aangenaam en effectief teambuilding event zijn.

 2. Daarna breng ik in deze kernwoorden patronen en verbindingen aan. Deze geef ik op een cartografische kaart weer. Met periodieke terugkoppeling verfijn ik de structuur en uitvoering en verwerk feedback van de deelnemers. Hiermee kan ook de betrokkenheid van de deelnemers al tijdens het maakproces worden bevorderd. 

 3. De kaarten worden gepubliceerd. Er zijn allerlei mogelijkheden kan in verschillende formaten, in offline en online toepassingen, interactief of niet. Een cartografie kan een eenmalige tekening zijn, maar ook kunnen er gedurende een langere of kortere periode verschillende versies vervaardigd worden om een ontwikkeling zichtbaar te maken.


WAT HEB JE ER AAN?

Deze kaarten worden voor verschillende doeleinden gebruikt, 

 • voor interne of externe workshops

 • Interne of externe communicatie

 • Om conversaties op gang brengen en op gang te houden

 • Mensen met verschillende achtergronden snel een gemeenschappelijk vocabulaire geven m.b.t. complexe onderwerpen

 • Gemeenschappelijk oriënteren op doelen

 • Strategiën uitzetten, in het oog houden en traceren

 • Scenario’s visualiseren en verkennen

 • Draagvlak of engagement creeren
   

WAT KOST HET?

Het maken van een complex en fijnzinnig ontwerp is niet makkelijk en niet goedkoop. Bovendien wordt het vervaardigd op basis van een gedegen inzicht in de samenhang van complexe informatie. Dat kost tijd. Een gebruikelijk tarief voor een eenvoudige uitvoering is ongeveer € 2.500 tot € 5.000. Afhankelijk van de complexiteit van de oriëntatie, aantal deelnemers, looptijd van het project, aantal versies en toepassingen, oplages en andere variabelen tot € 25.000 of meer… Als u meer wilt weten over mijn werkwijze of wilt u onderzoeken of dit werk van nut is voor uw organisatie, Aarzel niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Dan verkennen we in een vrijblijvende oriëntatie de toepassing, workflow, de planning en de omvang van de benodigde middelen.